Chcesz założyć własną firmę pożyczającą pieniądze? Tutaj znajdziesz podstawowe informacje o tym, czego potrzebujesz.

Firma pożyczkowa to obecnie dość popularny biznes. Istnieje bardzo duży popyt na usługi tzw. mikropożyczek-chwilówek, tzn. pożyczek udzielanych w małych kwotach na krótki okres. Firma udzielająca takie pożyczki może zwykle liczyć na duże dochody, gdyż pożyczkobiorcy są często mocno zdeterminowani, aby uzyskać pożyczkę (są to np. osoby potrzebujące pilnie gotówki lub takie, którym odmówiono kredytu w banku), w związku z czym są w stanie zaakceptować wyższe koszty pożyczki. Oczywiście biznes ten wiąże się także z ryzykiem - każda firma musi liczyć się z tym, że jakaś część pożyczek może nie zostać spłacona, tym niemniej istnieją odpowiednie środki wspomagające windykację należności.

Poniżej przedstawiamy w punktach podstawowe aspekty, które warto wziąć pod uwagę, zakładając firmę pożyczkową.

1. FORMA PRAWNA
Firma pożyczkowa to przedsiębiorstwo, dlatego każdy kto chce prowadzić taką działalnosć, musi wybrać formę działalności. Może to być np. jednoosobowa działalnosć gospodarcza lub działalność w formie spółki. Zwykle firmy pożyczkowe mają formę spółki z o.o. lub spółki akcyjnej, jednakże przy mniejszej skali działalności można też wybrać zwykła działalność gospodarczą, która jest obarczona mniejszymi wymogami formalnymi. Tym niemniej, wybór formy działalności jest niezbędny - nie można tego typu firmy prowadzić bez uprzedniego zarejestrowania jej w jakiejkolwiek formie. Istotnym i pozytywnym aspektem sprawy jest to, że działalność firm pożyczkowych nie jest regulowana, tzn. nie wymaga żadnej licencji ani pozwolenia. Firmy pożyczkowe nie są bankami i nie podlegają nadzorowki Komisji Nadzoru Finansowego. Dlatego też firmę pożyczkową można założyć bardzo łatwo - tak samo jak każdą inną firmę prowadzącą zwykłą działalność (np. handlową, produkcyjną, usługową itp.).

2. KAPITAŁ
Aby rozpocząć działalność, musisz mieć oczywiście kapitał. Po pierwsze jest to kapitał na "rozkręcenie" biznesu, czyli założenie firmy, zatrudnienie pracowników, zakup oprogramowania, jak również kapitał na udzielanie pożyczek. Firma pożyczkowa udziela bowiem pożyczki z własnego kapitału (inaczej niż banki, które udzielają kredyty ze środków, które pozyskują z depozytów klientów). Niemniej jednak, kapitał twojej firmy nie musi całkowicie pochodzić z twoich oszczędności, możesz np. zaciągnąć kredyt firmowy w banku. Spółki prowadzące firmy pożyczkowe czasem w celu uzyskania kapitału emitują także papiery wartościowe, np. sprzedają własne akcje lub emitują obligacje.
Z dostępnych w internecie danych statystycznych wynika, że przeciętna firma pożyczkowa potrzebuje na początek - czyli na rozpoczęcie działalności - w zależności od skali działalności od ok. 100-200 tys. złotych (przy mniejszej skali) do 500-700 tys. złotych (przy większej skali). Oczywiście im większy kapitał, tym lepiej, gdyż większa skala działalności zwykle oznacza większą dywersyfikację ryzyka udzielanych pożyczek.

3. PRACOWNICY
Firmę pożyczkową na małą skalę można zapewne prowadzić samemu, ale przy większej skali działań niezbędne jest zatrudnienie pracowników (ew. podjęcie współpracy w innej formie niż umowa o pracę). Przeciętna firma pożyczkowa zatrudnia zwykle kilkunaście osób. Niezbędne zagadnienia, którymi muszą zajmować się pracownicy firmy to m.in.: księgowość, analiza pożyczkobiorców (decydowanie, czy przyznać pożyczkę danej osobie), marketing, windykacja (monitoring terminowego spłacania pożyczek, ew. monity i ściąganie należności).

4. OPROGRAMOWANIE
Firmę pożyczkową można oczywiście prowadzić w "stary" tradycyjny sposób, tzn. otworzyć biuro, w którym będzie się przyjmować klientów i udzielać im pożyczek. Jednak taka działalność w obecnych czasach jest podejmowana coraz rzadziej ze względu na duże koszty i małą efektywność. Koszty to przede wszystkim wynajem biura i pensje pracowników obsługujących klientów, a mała efektywność wynika z tego, że obsługa jednego klienta trwa wtedy długo, a ponadto działalność prowadzimy tylko na ograniczonym obszarze - do firmy trafiają tylko klienci, którzy fizycznie znajdują się w naszej okolicy.
Dlatego też obecnie firmę pożyczkową najlepiej prowadzi się przez internet - dzięki temu obsługa klientów jest dużo szybsza i tańsza, a poza tym skala działalności rozszerza się radykalnie - możemy obsługiwać klientów z całej Polski. Firmy pożyczkowe wypracowały przy tym dobre metody na weryfikację tożsamości klientów - zwykle dzieje się to poprzez przelew małej kwoty (np. 1 grosz) z konta klienta na konto firmy pożyczkowej. Przelew taki zawiera dane nadawcy, które uprzednio były zweryfikowane przez bank, są więc one wiarygodnym potwierdzeniem tożsamości.
Aby prowadzić firmę pożyczkową przez internet nie musisz znać się na informatyce ani zgłębiać tajników tworzenia strony internetowej. Na rynku dostępne jest gotowe oprogramowanie, które zapewnia możliwość stworzenia automatycznego serwisu składania i oceny wniosków pożyczkowych. Zakup takiego oprogramowania jest oczywiście kosztem, który musimy ponieść na początku, ale dzięki temu unikamy rozłożonego w czasie kosztu wynajmu biura.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o oprogramowaniu do udzielania pożyczek przez internet, kliknij w poniższy link:
OPROGRAMOWANIE DO UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ INTERNET
(po kliknięciu w powyższy link otwiera się strona w języku angielskim,
aby uzyskać wersję polską, kliknij na polską flagę w prawym górnym rogu otrzymanej strony)

5. ZAŁOŻENIE KONT BANKOWYCH
Kolejną wazną kwestią jest założenie kont bankowych dla założonej firmy pożyczkowej (lub dla istniejącej już firmy, która zamierza podjąć działalność w zakresie udzielania pożyczek). Większość "zwykłych" firm posiada zwykle 1-2 konta bankowe, bo więcej nie potrzebuje. Firma pożyczkowa udzielająca pożyczki przez internet powinna jednak mieć konta w jak największej ilości banków. Dlaczego? Daje to przewage konkurencyjną nad innymi firmami, gdyż jednym z głównych czynników, którymi kierują się klienci jest szybkość udzielenia pożyczki. Mając konta w wielu bankach firma pożyczkowa zwiększa szansę posiadania konta w tym samym banku, co dany klient, a to z kolei pozwala na udzielenie pożyczki w błyskawicznym czasie (nawet w ciągu kilku-kilkunastu minut) - dzieje się tak dzięki temu, że przelewy w ramach tego samego banku przechodzą od razu, w czasie rzeczywistym. Dojście przelewu z jednego banku do innego trwa zaś zwykle kilka godzin.
Kilka najpopularniejszych kont bankowych dla firm można znaleźć np. na poniższej stronie internetowej:
KONTA FIRMOWE
Na powyższej stronie można również od razu założyć konta dla swojej firmy w najpopularniejszych bankach.


Powyższe punkty nie wyczerpują oczywiście wszystkich istotnych spraw, którymi trzeba się zająć, zakładając firmę pożyczkową. Jak w każdym biznesie trzeba mieć oczywiście odpowiedni biznes-plan oraz pomysł na odróżnienie się od konkurencji. Jeśli będziemy udzielać pożyczki przez internet, ważna jest dobra domenta internetowa. Trzeba także odpowiednio oszacować ryzyka i prowadzić działalność w sposób przemyślany i rozsądny. To już są jednak kwestie, które każdy musi rozwiązać indywidualnie. Niektóre firmy pożyczkowe po prostu udzielają drogie pożyczki osobom pilnie ich potrzebującym, inne firmy przyciągają klientów promocjami, które z początku przynoszą straty firmie (najpopularniejszy rodzaj promocji to darmowa pierwsza pożyczka), ale w dłuższej perspektywie mogą przywiązać zdobytych klientów na dłużej i przynieść długofalowe zyski. Jak więc widać, każdy musi sobie wybrać własną strategię. Jeśli chcesz zobaczyć, jak robią to inni, przejrzyj ranking pożyczek internetowych.


Zastrzeżenie:
Podane tu informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią żadnej porady prawnej oraz nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Każdy użytkownik strony samodzielnie odpowiada za podejmowane decyzje.

Informacja:
TA strona może stosować pliki cookies dla celów statystycznych i reklamowych. Użytkowanie strony bez zmiany ustawień przeglądarki w zakresie cookies oznacza zgodę użytkownika strony na zapisywanie cookies w pamięci komputera.
(C) 2014. FirmaPozyczkowa.pl